e-zemljiška knjiga

zemljiška

Delavnica e-ZK

Udeleženci bodo pridobili vsa potrebna znanja za pridobivanje podatkov iz informatizirane glavne knjige preko portala e-Sodstvo in podportala e-ZK ter vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov in drugih elektronskih vlog (umik, delni umik, ugovor, pritožba) v zemljiškoknjižnih postopkih. Več..

Delavnica e-ZK (poizvedbe)

Udeleženci bodo pridobili vsa potrebna znanja za pridobivanje podatkov iz informatizirane glavne knjige preko portala e-Sodstvo in podportala e-ZK. Več...

Delavnica e-ZK za CSD

Udeleženci bodo pridobili vsa potrebna znanja za pridobivanje podatkov in vpise iz informatizirane glavne knjige preko portala e-Sodstvo in podportala e-ZK, kot tudi s posebnimi vpisi (vlaganja ZK predlogov in drugih elektronskih vlog, ki so povezane z delom centrov za socialno delo. Več...