vepsi validator

Preverite veljavnost elektronskih žigov in podpisov

Storitev preverjanja elektronskih podpisov in žigov izvede vse s standardi predpisane postopke preverjanja podpisa, skladno z zahtevami uredbe eIDAS.