Državljanom, podjetjem in državnim organom omogočamo varno, zanesljivo in pravno veljavno izmenjavo elektronskih dokumentov ter povezane storitve zaupanja kot so ustvarjanje in preverjanje (kvalificiranih) elektronskih podpisov, žigov in elektronskih časovnih žigov.

Zaupnost in varnost podatkov imajo najvišjo prioriteto, kar zagotavljamo z notranjim in zunanjim nadzorom. Naši zaposleni so predani in motivirani, inovativnost in stalne izboljšave zagotavljajo razvoj in uspešnost.

Povezujemo se s ponudniki storitev elektronske dostave, sistemov za celovito podporo poslovanja (ERP) in dokumentnih sistemov (DMS) v Sloveniji in Evropski uniji, sodelujemo na mednarodnih projektih in prispevamo k izgradnji enotnega digitalnega trga.