vepsi eobrazci bright logo cropped

eObrazci - ePooblastilo - ePogodbe

 

eObrazci je storitev, namenjena podjetjem in državnim ustanovam, ki želijo uporabnikom omogočiti elektronsko izpolnjevanje obrazcev in zmanjšati stroške papirnega poslovanja. Z uporabo spletnih obrazcev je uporabnikom omogočeno enostavno elektronsko prevzemanje, izpolnjevanje, podpisovanje in pošiljanje ustvarjenih obrazcev na spletni strani VEP.si. Obrazci, izpolnjeni, podpisani in poslani na tak način, imajo enako pravno veljavo kot tisti, poslani po običajni papirnati pošti.

Kako torej deluje?

Občina želi staršem omogočiti spletno izpolnjevanje in oddajo vloge za vpis otroka v vrtec. Posreduje nam predlogo, ki jo oblikujemo v spletni obrazec in jo objavimo na spletu. Povezavo do obrazca pošljemo občini, ki jo sedaj lahko objavi na svoji spletni strani ali pa jo občanom posreduje po spletni pošti. Občani sedaj lahko obrazec izpolnijo, ga podpišejo s svojim digitalnim potrdilom in ga oddajo. Občina izpolnjen obrazec (v PDF in XML formatu) prejme v svoj VEP.si predal. Občani prejmejo tako potrdilo o oddaji kot podpisano vročilnico v svoj obstoječi ali pa začasno ustvarjeni VEP.si elektronski predal.

Veljavnost podpisa in časovnega žiga lahko preverite na našem portalu za Validacijo.


ePooblastila

Primer uporabe: Pooblaščanje odvetnika

eAuthorization

Odvetnik lahko na svoji spletni strani objavi povezavo do spletnega obrazca za pooblaščanje, ki smo ga ustvarili mi, in tako posameznikom ali podjetjem omogoči podpis in oddajo pooblastila za zastopanje z njihovim digitalnim certifikatom.Podpisano pooblastilo nato odvetnik prejme v svoj VEP predal, kjer ga lahko prevzame in ob prevzetju doda še svoj e-podpis. Podpisnik ob tem prejme izdano potrdilo o prejeti pošiljki v svoj začasno ustvarjen VEP račun.Na tak način podpisano in oddano pooblastilo je popolnoma pravno veljavno in enakovredno papirnati različici.


ePogodbe - hitro in enostavno elektronsko sklepanje pogodb

V okviru storitve eObrazci omogočamo tudi izdelavo e-Pogodb. Princip storitve je isti - naročnik nam posreduje predlogo pogodbe, ki jo mi postavimo na splet in naročniku posredujemo povezavo. Povezavo do pogodbe zdaj lahko posreduje uporabnikom ali strankam, ki jo elektronsko podpišejo s svojim digitalnim potrdilom in jo oddajo. Naročnik podpisano pogodbo prejme v svoj VEP predal, in jo s prevzetjem tudi elektronsko podpiše. Uporabniki ob tem prejmejo izdano potrdilo o vročeni pošiljki v svoj začasno ustvarjen VEP račun. Tak način podpisovanja pogodb je izjemno učinkovit, hiter in tudi pravno veljaven – podpis z digitalnim certifikatom je namreč enakovreden lastnoročnemu podpisu.

Drugo

Po želji Vam lahko izdelamo tudi bolj zahtevne obrazce - pokličite ali pišite nam za povpraševanje. Klikni tukaj za kontakt.