vepsi plain logo

vep.si secure mailbox gui ideator.si

Varen elektronski predal

VEP.si je storitev priporočene elektronske dostave, ki omogoča varno prevzemanje in pošiljanje elektronskih pošiljk, z dokazili o prejemu in oddaji.  Za svoje delo jo uporablja na tisoče uporabnikov: notarji, odvetniki, podjetja v finančnem sektorju in državljani, saj je enostavna za uporabo, varna in zanesljiva.

Kar VEP.si predal razlikuje od običajne elektronske pošte je možnost priporočene dostave pošte s povratnico ali brez (ARA). To pomeni, da boste vedno imeli zagotovilo o uspešnosti dostave poslanih pošiljk, kar pri pošiljanju po običajni e-pošti ni mogoče.

Vep. si se od drugih storitev elektronske pošte razlikuje tudi v tem, da zagotavlja verodostojnost pošiljateljev in prejemnikov in popolno varnost pred nezaželenimi vdori in krajo vsebine. Tako zanesljivost uporabnikom omogoča uporaba digitalnih potrdil, s katerimi podpišejo in kriptirajo pošiljke, ki jih lahko odpre le prejemnik.

Uporaba digitalnih potrdil za podpisovanje pa ima še drugo prednost  – pošta, podpisana in poslana na tak način, je pravno enakovredna lastnoročnemu podpisu in tako posledično enakovredna papirnati pošti.

Vep.si predal izpolnjuje določila za priporočeno eDostavo uredbe eIDAS, ki zagotavlja dokaze o ravnanju s prenesenimi podatki, vključno z dokazilom o oddaji in prejemu podatkov, ter prenesene podatke varuje pred izgubo, krajo, poškodbo ali kakršno koli nepooblaščeno spremembo.